NOWY KURS „ADR” OD 16 LISTOPADA 2017

Zapraszamy do zapisów. Wszystkie informacje znajda Państwo w zakładce Szkolenia

Szkolenie Przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR  350 zł brutto – najbliższe szkolenie
 16 listopada 2017 – 19 listopada 2017

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR i wpis do CEPiK wynosi  50,50 zł brutto

 

Zachęcamy do kontaktu:
Agata Dzięgiel,

tel. 664-720-882
tel. 89-533-30-50
agata@cm.olsztyn.pl

 

Początkowy kurs podstawowy – kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
Początkowy kurs specjalistyczny – kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) – kierowcy, z ważnym zaświadczeniem ADR (którym nie upłynął jeszcze 5-letni okres ważności zaświadczenia).

 

Przebieg kursu:

 

Kurs podstawowy trwa 24 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych, kurs podstawowy doskonalący trwa 16 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.
Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy.