NOWOŚĆ!!! Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zapraszamy do zapisów. Wszystkie informacje znajda Państwo w zakładce Szkolenia

Szkolenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy

Koszt szkolenia – 1000 zł brutto

Koszt egzaminu państwowego i wydania certyfikatu:   1000,00

 

Zachęcamy do kontaktu:
Agata Dzięgiel,

tel. 664-720-882
tel. 89-533-30-50
agata@cm.olsztyn.pl

 

Organizowany kurs obejmuje od 32 do max. 40 godzin. Rozłożone jest to na 4 dni szkoleniowe i zwykle są to: czwartek, piątek, sobota i niedziela. Naszym zdaniem, tak rozłożona w czasie nauka przynosi najlepsze efekty i jest wygodna dla naszych kursantów.

 

Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób i rzeczy, prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego.

 

Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut.

 

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych. Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

 

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów, natomiast z obu części łącznie należy uzyskać 60% punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób lub rzeczy.