Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe przy Centrum Motoryzacyjnym Sp. z o. o. to dodatkowe usługi które,  świadczymy od września 2012 roku. Działamy na podstawie, bardzo istotnego dla tego rodzaju działalności, certyfikatu Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr 31243/2008. Dodatkowo biuro współpracuje z kancelarią radcy prawnego, kancelarią biegłego rewidenta oraz firmą szkoleniową BHP.

Skorzystaj z naszych usług. Zapewniamy, że nasza wiedza w zakresie księgowości, finansów oraz obsługi kadrowo-płacowej poparta jest nie tylko specjalistycznymi certyfikatami, lecz także dużą praktyką i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym pracowników wykwalifikowanych m.in. w branży transportowej, motoryzacyjnej i szkoleniowej.

 

 

Pełne bezpieczeństwo

Biuro rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za zlecone prace. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego oraz innych czynności wykonywanych przez biuro w PZU S.A. Ponadto w umowie zawieranej z Klientem biuro rachunkowe zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności danych przez cały okres trwania umowy i po jej zakończeniu.

 

Zakres usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
Pełna obsługa kadrowo – płacowa,
Doradztwo finansowe i gospodarcze,
Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Bez wychodzenia z domu

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

tel.89 533-30-50  lub: 89 533-30-73
e-mail: agata@cm.olsztyn.pl
e-mail: renata@cm.olsztyn.pl