KOLEJA EDYCJA KURSU „Diagnosta Samochodowy” Ruszamy już 14 września 2020

Zapraszamy do zapisów. Wszystkie informacje znajda Państwo w zakładce Szkolenia

Szkolenie Diagnosta samochodowy 116 godzin 2 500 zł brutto – najbliższe szkolenie rozpocznie się dnia 14 września 2020.
Zachęcamy do kontaktu:
Agata Dzięgiel,

tel. 664-720-882
tel. 89-533-30-50
agata@cm.olsztyn.pl

 

Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów ma obowiązek ukończyć szkolenie w zakresie wszystkich pięciu części zawartych w programie w łącznej liczbie 116 godzin:

zajęcia teoretyczne 79 godzin
zajęcia praktyczne na stacji diagnostycznej 37 godzin

Chętnym do wzięcia udziału w kursie przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia spełniania wymagań dotyczących okresu praktyki i wykształcenia.
Wymagania wstępne do weryfikacji dla uczestników szkolenia:

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

Ma ukończone 18 lat.

1. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane6 miesięcy praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
4. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.