Szkolenia

Najbliższe szkolenia

Szkolenie  ADR Przewóz towarów niebezpiecznych   350 zł brutto + zaświadczenie ADR – 50,50zł


Szkolenie Diagnosta samochodowy 116 godzin  2 500 zł brutto – najbliższe szkolenie  WRZESIEŃ 2020 

 

Zachęcamy do kontaktu:
Agata Dzięgiel,
tel. 664 720 882
agata@cm.olsztyn.pl

 

Ośrodek  Doskonalenia Zawodowego

 

Instytucja powstała w 2008 roku jako odpowiedź na wprowadzenie nowych przepisów, dotyczących transportu drogowego oraz szkolenia kierowców zawodowych, wykonujących przewóz drogowy rzeczy lub osób. W tym celu oferujemy szkolenia w powyższym zakresie oraz nowe szkolenie na diagnostę samochodowego.

 

 

Wszystkie organizowane przez nasz ośrodek kursy bazują na programach zgodnych zarówno z wytycznymi zawartymi w dyrektywie unijnej, jak i przepisach obowiązującego prawa.

 

Współpracujemy z licznymi ośrodkami szkoleniowymi, pracownią psychologiczną oraz gabinetem lekarskim.

 

Swoim kursantom oferujemy szkolenia w zakresie:

  • KURS NA DIAGNOSTĘ SAMOCHODOWEGO;

  • PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR;

Posiadamy własne zaplecze szkoleniowe : salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny.

 

Profesjonalizm, kompetencja i elastyczność. Zależy nam, aby z kursantami budować długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, wspólnym pokonywaniu napotykanych trudności oraz rzetelnym przygotowaniu do nowych zadań. Świadczymy kursy i szkolenia na wysokim poziomie, a wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, posiadających wieloletnią praktykę w zawodzie. Naszym celem jest profesjonalne i kompleksowe przygotowanie naszych kursantów do samodzielnej pracy oraz rozwój nowych kompetencji, niezbędnych w transporcie drogowym.

 

Zdobądź z nami wiedzę

Zdobyte doświadczenie oraz kompetencje pozwoliły wypracować skuteczny proces dydaktycznego szkolenia kierowców i przedsiębiorców. Pomaga w tym wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, którzy w sposób przystępny przekazują niezbędną wiedzę.
Solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminów – gwarantowane!

Zachęcamy do kontaktu:
Agata Dzięgiel,
tel. 664 720 882
lub poprzez formularz kontaktowy.

Klauzula informacyjna dla klientów szkoleń 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Motoryzacyjne Olsztyn ul. Składowa 5

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia