COVID-19 !!! STACJA DIAGNOSTYCZNA DZIAŁA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

W związku z panującym wirusem Covid-19 oraz w trosce o zdrowie naszych klientów, informujemy, że stacja działa zgodnie z zaleceniami sanepidu i  Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

Proponuje się:
1. Ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą.
2. Jeśli to możliwe, użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty
związane z wykonywaniem badania.
3. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie
bezgotówkowej.
4. Jeśli kilku użytkowników oczekuje na badanie techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe.
5. Jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia, postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) i Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).

 

Należy ponadto zauważyć, że to pracodawca powinien zapewnić i zorganizować takie warunki pracy, aby były one bezpieczne dla pracowników, uwzględniając zalecenia

Głównego Inspektora Sanitarnego podawane na ww. stronach internetowych GIS i MZ.

 

Zachęcamy do kontaktu:
OSKP

Diagności:

Andrzej, Mirosław, Piotr
tel. 89-533-30-24
oskp@cm.olsztyn.pl