ZAPRASZAMY NA KURS ADR 24-27.01.2019

Zapraszamy do zapisów. Wszystkie informacje znajdą Państwo w zakładce Szkolenia

Szkolenie Przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR 350 zł brutto – najbliższe szkolenie
24 stycznia 2019 – 27 stycznia 2019

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR i wpis do CEPiK wynosi 50,50 zł brutto

Zachęcamy do kontaktu:
Agata Dzięgiel,

tel. 664-720-882
tel. 89-533-30-50
agata@cm.olsztyn.pl
Początkowy kurs podstawowy – kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
Początkowy kurs specjalistyczny – kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) – kierowcy, z ważnym zaświadczeniem ADR (którym nie upłynął jeszcze 5-letni okres ważności zaświadczenia).

Przebieg kursu:

Kurs podstawowy trwa 24 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych, kurs podstawowy doskonalący trwa 16 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.
Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy.